Kết thúc năm tài chính 2017 Honda đạt 12.227 xe Archives - Honda Ô tô Nha Trang - 0905 069 259

Kết thúc năm tài chính 2017 Honda đạt 12.227 xe

City và CRV đóng góp lớn vào thành công năm tài chính 2017. Vào đầu tuần qua tại Hà Nội, Honda Việt Nam đã có buổi tổng kết năm tài chính 2017 (từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017) và chia sẻ về kế hoạch cho năm tài chính 2018. Đáng chú ý là mức doanh…